SE OP

1920x1080 SE OP

 Kristent perspektiv på den metakognitive tilgang til psykiske lidelser 

Kurset består af 5 videoer:

1. Når psykisk mistrivsel bliver et problem (18:53 min)
Troen på Gud gør os ikke immune over for psykisk mistrivsel og lidelse. Selv Jesus oplevede det, og vi kan alle lære af, hvordan han håndterede det. I denne video vil du få indsigt i, hvad psykisk mistrivsel er, og hvordan det adskiller sig fra psykisk lidelse og sygdom.

2. Årsagen til nogle mennesker udvikler og vedligeholder psykisk lidelse (19:56 min)
Gennem mere end 20 års forskning har proffesor, Adrian Wells afsløret de underliggende årsager, hvorfor nogle mennesker udvikler psykiske lidelser. Vi skal også i denne video se på hvordan denne forskning understøtter bibelens ord.

3. Opmærksomheden rolle for din psykiske trivsel (19:23 min)
Bevistheden om at vi selv, har mulighed for at styre vores OBS, og hvad, vi giver OBS har en afgørende betydning for vores trivsel. Den evne til at flytte fokus fra et sted til et andet sted er en helt central kristen tanke som går igen, igennem hele bibelen, og er en afgørende del af menneskets frie vilje. 

4. Blive herre i dit eget hoved (22:22 min)
Her vil du lære at navigere i alle de tanker som du får hver eneste dag. Du bliver præsentere for 3 metafore som vil lære dig om, hvordan dit sind fungere, og sidst i video vil du lære at opnå en “Hellig ligegyldighed” over for de tanker som kan plage dig.

5. Genvind kontrollen over din overtænkning (18:14 min)
Du er ikke dine tanker. Du er en person som får tanker. Du vil i den video blive præsentere for flere kirkefædres tanker om, hvordan du bedst håndtere uønsket tanker. Sidst i video vil du få praktiske redskaber til hvordan du blive bedre til at stoppe bekymringer, grublerier og unødvendig tjekkeadfærd.

1920x1080 SE OP