partjek - banner med par.jpg

Invester i dit parforhold

De fleste af os går regelmæssigt til tandlægen for at få et eftersyn, fordi vi ønsker at have sunde tænder i mange år. Hvis vi først søger hjælp, når en tand gør ondt, er det ofte en større og mere omfattende behandling, der skal til for at redde tanden, og nogle gange viser det sig at være for sent. På samme måde er det vigtigt at passe på vores parforhold både i tide og over tid. International parforskning viser os at tilfredsheden med parforholdet typisk falder over tid, og at par ofte ikke søger hjælp til parforholdet før, problemerne har vokset sig så store - og det måske er for sent at redde parforholdet. Skilsmissestatistikken taler sit eget tydelige sprog; næsten halvdelen af dem, der bliver gift bliver skilt igen - Det behøver ikke at gå sådan.


Par-tjek er et forebyggende tilbud til jer, som ønsker at modvirke nedgangen i oplevelsen af intimitet og parforholdstilfredsheden. Formålet med et par-tjek er ganske enkelt at hjælpe jer med at styrke og vedligeholde jeres forhold i tide og over tid. Forløbet er for jer, som ønsker at styrke jeres forhold, mens I stadig elsker hinanden og er motiveret for at samarbejde og styrke jeres relation.

Sådan foregår et Par-tjek

Et Par-tjek består af et indledende online spørgeskema og 2 x 1,5 times samtale med en Par-tjek terapeut. 

I spørgeskemaet og den første samtale tales der om jeres parforholds styrker og ressourcer, samt jeres bekymringer og udfordringer. På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage feedback – både på det positive og bekymrende – og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedbackrapport, som I kan benytte som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme.

Par-tjek er et forskningsbaseret program for par, som er udviklet i samarbejde med Psykologisk Institut ved Århus Universitet og Center for Familieudvikling.
Det komplette forløb består således af følgende trin:

- Tilmelding
- Udfyldning af spørgeskemaer
- Første samtale
- Anden samtale + Feedbackrapport
 
Ring om bestil tid idag på 21248123

Par-tjek:

Par-tjek vejleder i Randers er: Rune von Weydenberg Kærlet, præst og parterapeut M.P.F  med egen praksis i Randers.

Sted:
Familiefremme, Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 4. sal

Prisen:
Prisen for et Par-tjek er 1995 kr. alt inkl. Beløbet kan betales over 3 måneder. For dette beløb får I et spørgeskema, 2 x 1,5 times samtale samt en personlig feedback-rapport

Ring og bestil tid:

21 24 81 23

Fakta om:

  • Par-tjek er et forskningsbaseret program for par, som er udviklet i samarbejde med Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling

  • Par-tjek er ikke parterapi - men en forbyggende investering i dit parforhold.

  • Både danske og internationale forskning har vist, at Par-tjek har en positiv effekt på parforholdstilfredshed og intimitet i forholdet.