RUNDE BILLEDER antal foredrag (160 x 160 px)
RUNDE BILLEDER antal foredrag (160 x 160 px)

Foredrag afholdt i kirker og skoler de sidste 12 mdr.

baggrund foredrag

 

Vores foredrag på skoler og kirker er skræddersyet til netop dit publikum 

Klik på en foredragsholder for at læse mere om
deres inspirerende foredrag 

Rune 800 hvid

Præst og psykoterapeut

Rune von Weydenberg Kærlet er præst og psykoterapeut og er initiativtager til RelationerFørst

POUL 800 hvid

Lægepræsten

Poul Henning Krog er læge på psykiatrisk afdeling i Svendborg og medicinsk konsulent ved afgiftnings- og stabiliseringscentret Slusen i Oksbøl

Enter your text here.

Foredrag med Poul Henning Krog

Poul Henning Krog er læge på psykiatrisk afdeling i Svendborg og medicinsk konsulent ved afgiftnings- og stabiliseringscentret Slusen i Oksbøl

Her finder du 3 af de mest efterspurgte foredrag

  • Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri
  • Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse
  • Partønden - Om håndværket tro, håb og kærlighed

 ‘Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri

Samlet tid 60-90 min.

– en højt uddannet læge folder sine hænder og beder til Gud. Hver eneste morgen beder han for sine patienter og medmennesker, for han stoler på bønnens helbredende kraft. Mere end 150 videnskabelige undersøgelser på verdensplan dokumenterer det samme, nemlig at bøn kan besejre sygdomme. Flere og flere fra den såkaldte etablerede lægeverden bruger bøn som medicin, for selv dokumenterbare og alvorlige diagnoser som fx forhøjet blodtryk, kræft og angst kan bønnen have gavnlig effekt på. Ja, lidelserne kan forsvinde over tid eller som dug for solen.

Især fra lægestandens side har der været lagt afstand til troens helbredende kraft. Heldigvis bliver opfattelsen af, at psykiatri og tro er modsætninger langsomt udvisket, og de forvandles til 2 sider af “samme sag” – 2 sider, der supplerer hinanden. Gud er mere end før “lukket ind i varmen” til glæde og gavn for det hele menneske. Det fysiske, psykiske, åndelige og spirituelle spiller uløseligt sammen og det er et faktum, at troende mennesker lever længere end ikke-troende.

I foredraget: ‘Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri’ tager Lægepræsten sine tilhørere med ind i den verden han færdes i dagligt. Psykiatrien og teologien er i rivende udvikling, begge “retninger” har deres særegne sprog – men barriererne mellem de 2 må og skal falde en for en. Menneskers behov for dybte, mening, forståelse og sammenhæng er stærkt, ikke mindst i vores moderne samfund med et overophedet tempo. De eksistentielle spørgsmål trænger sig naturligt på og skal ikke bare dulmes  – man i mange tilfælde gennemleves og nyfortolkes.

Lægepræsten tager i foredraget, det bedste og mest tankevækkende op fra den nyeste forskning indenfor den tredje bølge af terapi (*ACT = Acceptance and Commitment Therapy), forskningen spejles og betragtes i udvalgte og relevante bibelvers. Summen heraf bliver enestående og vil belyse hvordan mennesker kan hjælpes gennem sygdom, sindets tanker og følelser. Til formålet har Lægepræsten udformet en 7 kantet figur (Prisme7), som med præcision vil validere og dokumentere den ønskede brobygning.

Foredraget vil være rigt på eksempler fra psykiatrien og kirken. Under foredraget indlægges små øvelser, i det omfang, det kan nås.

*ACT står for Accept Commitment terapi – her er der fokus på defusion, accept, kontakt med nuet, værdier, engageret handling, selvet som kontekst.

Der er mulighed for spørgsmål.

Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse

Samlet tid 60-90 min.

Et tankevækkende foredrag i 2 dele. Fællesnævneren er de “moderne mirakler” Lægepræsten har haft helt tæt inde på livet. At opleve Guds nærvær og indgriben gør ydmyg, og det forvandler og fornyer. Hele 3 gange har Lægepræsten oplevet, at syge mennesker med en alvorlig grad af skizofreni er blevet mirakuløst helbredt. Som præst og læge henter PH “metoder” fra begge fag, og med inderlig forbøn, overbevisningen om Guds indgriben samt længere processer med samtale, omsorg, støtte og fællesskab er der sket markante forvandlinger i en række menneskeliv.

Del 1: Klaus blev rask

Hver eneste uge er der ungdomsmøde i Svendborg blandt unge kristne. En dag dukker Klaus tilfældigt op til et af møderne og præsenterer sig selv med ordene: ”Jeg er ateist og lider af sygdommen paranoid skizofreni” (også kaldet F20.00 på psykiatrisk afdeling). En uhelbredelig sygdom, der giver markante ændringer i tanker og adfærd. I fortællingen om Klaus følger vi ham i de 17 år, hvor medicin og lange indlæggelser er hans tunge virkelighed. Vi hører også om Klaus’ familie, forældrenes desperation over situationen og den førtidspension Klaus når at få tilkendt før hans liv forvandler sig markant for øjnene af ham.

Efter lange opslidende indlæggelser med paranoid skizofreni, angst og paranoia forsvinder – en søndag formiddag under forbøn – al denne grusomhed. I dag er det godt 7 år siden Klaus blev forløst og forvandlet ved et Guds mirakel. Klaus er i dag uden medicin, er i fuldtidsjob og skal i gang med en uddannelse som socialrådgiver.

I foredraget fortæller Lægepræsten om Klaus og den tunge psykiatriske diagnose F20.00, der på et øjeblik og uden varsel slap den unge mand, der i dag er et levende bevis på, at Gud eksisterer.

Del 2: Med Gud i centrum

Som helt ung troede Lægepræsten ikke på Gud. Han havde travlt med en helt masse andet, og kunne ikke få øje på den ‘usynlige mand’ nogen kaldte for Gud. Som 18 årig forvandles hans liv for altid – han møder Helligånden og hun forvandler. I foredraget fortælles om den Helligånd vi lægmand som oftest ikke ved så meget om. Hvad er det for en (måske) ‘luftig størrelse’, der uden forvarsel griber afgørende ind i nogle folks liv, og hvorfor får den så afgørende og forvandlende en rolle som det er tilfældet hos f.eks. Klaus og lægepræsten selv. Både del 1 og 2 af foredraget krydres med talrige forklarlige og uforklarlige oplevelser igennem fire årtier.

Hvordan kan et naturvidenskabeligt og logisk tænkende menneske som Lægepræsten leve i sikker forvisning om Guds eksistens? Ikke med Gudsbegrebet som ideologi eller en udefineret kraft fra universet, men som et levende og ufravigeligt faktum i livet, der konstant forvandler og fornyer. Lægepræsten stiller også – og prøver at besvare spørgsmålet: Hvorfor lever kristne længere og hvorfor har de mindre sygdom end ikke troende? Ikke så lidt interessant i en tid, hvor det er recepter og evidente løsninger, der er svaret.

Efter begge dele (del 1 og 2) bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Foredragets varighed: 90 minutter.

Partønden - Om håndværket tro, håb og kærlighed

Samlet tid 60-90 min.

Om håndværket tro, håb og kærlighed

En vedkommende undervisning, der er en investering i din og jeres fælles fremtid. Lægepræsten Poul Henning Krog glæder sig som både som familiemenneske og lægepræst at opmuntre til romantik og til kunsten at kommunikere. Småbørnsfamilierne skal mere end nogensinde nå det hele og helst på en gang.  At se det samme billede af livet både på uge- og årsbasis er helt essentielle.

Hvorfor er det så, at det ind imellem går galt, når vi vil hinanden så meget? Lægepræsten og hans kone Susanne har selv gået i terapi af et par omgange, og det gav dem hjælpen de behøvede. Derfor øser han nu af den erfaring et skønt og langt ægteskab på 40 år har givet. At finde nye værktøjer til værktøjskassen er helt legalt livet igennem, og det både udvikler og beriger i den nære relation.

Helt overordnet har vores menneskehjerner tre følelsesregulerede systemer, som alle har vigtige funktioner. Desværre risikerer vi, at der kommer ubalance i vores ”kemi”, ikke mindst fordi mange af os lever et liv i overhalingsbanen.  Til at belyse de kemiske udfordringer i hjernen bruges en ny lyskurve metafor med rødt, gult og grønt lys.

Stresshormonerne adrenalin og kortisol, samt belønningshormonet dopamin er overstimuleret i de fleste af os, og det beroligende hormon oxytocin er understimuleret. Undervisningen vil være rig på redskaber til at genvinde balancen i dagligdagen og i os selv.

Undervisningen vil videre arbejde ud fra metaforen: En partønde. At få og se et fælles billede som par. Bunden er de fælles værdier. Hver stav symboliserer livsingredienserne i det daglige liv, knasterne er det svære, og tøndebåndene er den altafgørende kommunikation. Det gode livsvand i tønden løber ud ved den laveste stav. Det skal der i tide tages hånd om.

Parhistorier fra Lægepræstens seneste bog: Du er den bedste til at være dig, flettes ind i undervisningen, samt salme 23 fra Bibelen. Salmen er ren terapi og spejler undervisningen med akkuratesse. Undervisningen vil undervejs også være krydret med opgaver.

Målgruppen er særligt de unge og yngre ægtepar, op til 15 års ægteskab.

“Tretvundet snor brister ikke så let.” (Præd.4:9-12).

Like os

66 11 14

MobilPay

RelationerFørst

CVR: 40 36 81 40 - Dionevej 29 - 8960
Randers SØ - Telefon: +45 21 24 81 23

9337 -2075516528

Bank

Giv os nyttig feedback

Regnskab