National konference med fokus på tro og psyke - arrangeret af foreningen RelationerFørst.dk og Mosaik Kirkenetværk

7. oktober 2023 / Mariagerfjord Frikirke / 9550 Mariager

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at næsten hver anden dansker oplever at blive ramt af en psykisk lidelse i løbet af livet. Også troende bliver ramt. Men hvordan kan vi møde mennesker med psykiske lidelser med den rette hjælp og vise dem, at troen på Gud kan være en ressource i mødet med psykisk mistrivsel?

FAQ

Du går ikke tomhændet hjem!

Du vil modtage bibelsk indsigt og praktiske psykologiske redskaber, som du vil kunne bruge i mødet med psykisk mistrivsel

  • Du får viden om de faktorer, som forårsager og fastholder mennesker i psykisk lidelse.
  • Du får praktiske værktøjer, ressourcer og indsigt, som du kan bruge i dit liv.
  • Du vil få indsigt i, hvordan du bedst kan støtte og hjælpe mennesker i psykisk mistrivsel.
  • Få undervisning ud fra et kristent holistisk menneskesyn - En tilgang der åbner nye muligheder for at forebygge og håndtere relationelle og psykologiske problemer på en dyb og effektiv måde.
  • Dig, som oplever psykisk mistrivsel.
  • Dig, som har et ønske om at blive bedre til at hjælpe andre , der har mentale -og følelsesmæssige udfordringer.
  • Præster og kirkeledere – kirkens personale, gruppeledere, børne - og ungdomsledere.
  • Terapeuter og andre sundhedsprofessionelle. De, der søger at udvide deres vidensbase og ønsker at få en bedre forståelse og vokse i deres færdigheder til at integrere tro og spiritualitet i deres arbejde.

Konferencens sessioner bliver optaget på video. Videoerne vil være tilgængelig en uge efter begivenheden for alle dem, som har registreret sig.

Kristen tilgang til relationelle og psykologiske problemer

Foreningen RelationerFørst blev etableret i 2019 med formålet at hjælpe mennesker, som oplever udfordringer i deres relationer til sig selv og andre.

Foreningens arbejde bygger på det kristne menneskesyn, som anerkender, at vores liv er præget af et dynamisk samspil mellem tre grundlæggende eksistensvilkår: vores fysiske velbefindende, vore mentale (psykologiske) tilstand og vore åndelige dimension. Dette holistiske syn på mennesket åbner nye muligheder for at forebygge og håndtere relationelle og psykologiske problemer på en dyb og effektiv måde.

RelationerFørst udvikler ressourcer, som kombinerer bibelsk visdom med relevante psykologiske metoder for at hjælpe både par og enkeltpersoner med at styrke deres relationer.

Besøg vores hjemmeside her 

Konferencens hovedtaler

Hovedtaler med stor ekspertise fra Trondheim

Marie Farstad er præst ved domkirken i Trondheim, forfatter og uddannet diakon. Marie har yderligere en videreuddannelse i integrativ terapi fra Det Europæiske Akademi for Bio-psyko-social Sundhed i Düsseldorf samt en kandidatgrad fra Menighedsfakultetet i Oslo med speciale i religionspsykologi. Farstad har en omfattende baggrund inden for sjælesorg og klinisk arbejde og driver i dag sin egen private terapipraksis og underviser på Videnskabelige Højskoles sygeplejestudium og videreuddannelser.

 

Konferencens øvrige undervisere

Poul Henning krog -  Læge i lokalpsykiatrien i Svendborg 

Kendt som "lægepræsten" - uddannet cand.med. i 1986 og har læst teologi på Fuller University og Københavns Universitet. Poul Henning har arbejdet som præst i over 20 år. Han er desuden forfatter og efterspurgt foredragsholder. 


Rune von Weydenberg Kærlet - Præst og psykoterapeut

Mere end 20 års erfaring som præst. Rune er uddannet psykoterapeut fra Systemisk Institut for familieterapi og certificeret i bibelsk sjælesorg, fra Traume healing Institute, USA. Rune er formand for og stifter af RelationerFørst.

Vibeke Frederiksen -  Psykolog og direktør i RefleksionsRummet

Udannet cand. psych. fra Københavns Universitet. Specialist i psykoterapi og supervision. Desuden er Vibeke B.A. i sociologi og Stifter og direktør i RefleksionsRummet.   

 

Sessionerne

9.30


Velkomst og Introduktion

Psyko & Familieterapeut og Supervisor, Anni Laursen

9.40


Session #1 - Hvordan håndterede Jesus psykisk lidelse?

Præst og psykoterapeut, Randers, Rune von Weydenberg Kærlet

10:15

Session #2 - Psykisk mistrivsel hvorfor?

Hvorfor finder vi stigende, forekomst af psykisk mistrivsel i dag sammenlignet med tidligere?

Læge i lokalpsykiatrien, Svendborg, Poul Henning Krog

11:15


Session #3 - Hvordan møder vi mennesker som mistrives?

Marie Farstad er præst ved domkirken i Trondheim, forfatter og uddannet diakon

Undervisningen foregår på engelsk. Tolkning tilbydes.

12:45


Session #4 - Hvordan møder vi mennesker som mistrives?

Marie Farstad er præst ved domkirken i Trondheim, forfatter og uddannet diakon

Undervisningen foregår på engelsk. Tolkning tilbydes.

13:45


Session #5 - Hvordan håndtere vi vores tanker og følelser?

Psykolog og direktør i ReflektionsRummet, Vibeke Frederiksen, København

 

15:00

Seminar 

Seminar #1  “SKAM"

Marie Farstad er præst ved domkirken i Trondheim, forfatter og uddannet diakon

Seminar #2 Psy/tro

Læge i lokalpsykiatrien, Svendborg, Poul Henning Krog

Seminar #3 "SE OP  - Et gratis metakognitivt online kursus

Præsentation af onlinehjælp til mennesker med stress, angst og depression

Præst og psykoterapeut, Randers, Rune von Weydenberg Kærlet

16:00


Expert panel og Q&A i salen 

Alle som registere sig til konferencen vil få mulighed for at indsende spørgsmål til vores panel af experter. Du vil få en email 14 dage før konferencen med mobil nr. 

17:00


Afslutning 

Tak til vores sponsorer